Concordia Obbicht 125 jaar jong !

Concordia Obbicht 125 jaar jong !

Op 1 september jl. was het precies 125 jaar geleden dat Harmonie Concordia Obbicht officieel werd opgericht. Na een succesvol optreden van een aantal enthousiaste Obbichtse muzikanten in de sacramentsprocessie, eerder in dat jaar 1894, vond men de tijd gekomen dat het dorp toe was aan een eigen harmonie. Nu, 125 jaar later, zijn we dankbaar aan en trots op iedereen die in de achterliggende 125 jaar heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en groei van de vereniging. Het huidige Concordia is een moderne, eigentijdse muziekvereniging met ruim 150 leden die trouw blijft aan de gemeenschap waar ze uit is voortgekomen, maar het ook aandurft om over de grenzen heen te kijken!

Natuurlijk wordt er aan deze bijzondere verjaardag de nodige aandacht geschonken. Alle activiteiten in 2019 op de verenigingsagenda staan in het teken van die 125e verjaardag. Echter komend weekend zal er onder het mom van “Belaef Blaosmeziek” extra aandacht worden gegeven aan dit bijzondere jubileum. Het feestprogramma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 20 september 2019

Galaconcert door de Marinierskapel der Koninklijke Marine o.l.v. Majoor der Mariniers Arjan Tien en met medewerking van diverse solisten uit eigen geleding. Het concert zal plaatsvinden in de Willibrorduskerk en start om 20.00 uur.

Zaterdag 21 september 2019

Jeugdplay-in “Light feels good!” o.l.v. Jasper Staps. ’s Avonds om 19.00 uur zal er in de Willibrorduskerk een afsluitend concert plaatsvinden door het LBM jeugdorkest o.l.v. Bart Deckers en het “Light feels good orchestra!” o.l.v. Jasper Staps. Ook bij dit concert wordt medewerking verleend door diverse solisten.

Zondag 22 september 2019

Vanaf 10.30 uur muzikale rondgang van het jubilerende korps door Obbicht met aansluitend een brunch voor de leden en hun familie. Om 13.30 uur start de jubileumreceptie die op eigentijdse wijze zal worden ingevuld. Met alle genodigden en andere belangstellenden zullen we een toast uitbrengen op 125 jaar Concordia! Verder zullen in een multimediapresentatie diverse instanties en personen zich richten tot de jubilerende vereniging.

Vanaf 15.00 uur barst op de markt het Kingbaekfestival los, met medewerking van De Mährländer, ZH Mörge geit baeter, Ohne Gewahr, Björn van Berkel, Spik en Span en Marleen Rutten. Blaasmuziek, Limburgse artiesten, een drankje, een hapje, een najaarszonnetje en veel dorpse gezelligheid zijn de ingrediënten van deze veelbelovende zondagmiddag.

Meer informatie over bovenstaande activiteiten en Concordia Obbicht kunt u vinden op www.concordiaobbicht.nl . Om het hele dorp een extra feestelijk tintje te geven vraagt het jubilerende Concordia aan iedereen in Obbicht die daar mogelijkheden toe heeft om in het feestweekend de vlag uit te hangen.