Concordia Obbicht met vertrouwen richting 125-jarig jubileum!

Zoals vele andere verenigingen in deze tijd van het jaar heeft ook Concordia Obbicht vrijdag 13 april jl. haar jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Naast alle formele plichtplegingen werd ook nog eens teruggeblikt op het afgelopen WMC-jaar 2017. Met de in grote getalen opgekomen leden kon worden vastgesteld dat 2017 in nagenoeg alle opzichten een zeer succesvol en geslaagd jaar was, zeker in muzikaal en organisatorisch opzicht. Echter naast alle voorspoed en succes waren er ook mindere momenten. Zo hebben we tot groot verdriet van de hele Concordiafamilie veel te vroeg afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerde lid Nico Hubens. Voor al zijn verdiensten voor Concordia en zeker voor het opzetten en jarenlang leiden van de jeugdharmonie heeft de vergadering unaniem ingestemd om Nico postuum te benoemen tot lid van verdienste en eredirigent van de jeugdharmonie. Zijn vrouw Marlies heeft de daarbij behorende oorkonde in ontvangst mogen nemen. Daarnaast is onze huidige voorzitter Albert Kijk in de Vegte door de vergadering voor onbepaalde tijd benoemd als bestuurslid met bijzondere functie. De waarnemend voorzitter Ruud Jennekens en de waarnemend vice-voorzitter Ivo Croes zullen vanaf nu fungeren als respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van Concordia Obbicht. Daarnaast waren twee bestuursleden niet meer verkiesbaar. Wij willen Hub Alberts en Marlou Heffels bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren, beiden blijven zich wel inzetten bij de vereniging. Daartegenover staat dat we ook een nieuw jong bestuurslid konden verwelkomen, Inge Hubens wensen we daarbij veel succes. Ook werd door de diverse commissies vooruitgeblikt op alle uitdagingen die nog voor ons liggen in 2018 en verder. Meest in het oog springende was daarin toch wel de aankondiging van het 125-jarig jubileum in 2019. Een speciaal daarvoor in het leven geroepen stuurgroep buigt zich momenteel over een passende invulling van deze bijzondere verjaardag. Later dit jaar zal daar meer informatie over worden verstrekt. Na het officiële gedeelte zijn er door voorzitter Ruud Jennekens maar liefst zeven jubilarissen gehuldigd, te weten: Ton Stipsen, Etiënne Hubens, Daniël Dormans en Martijn Dormans voor hun 10-jarig jubileum. En Ralph Gielen, Wim Nohlmans en Eric Winkens voor hun 40-jarig jubileum. Ook Albert van Roekel is 10 jaar lid, maar hij zal vanwege afwezigheid op de vergadering op een ander moment in de bloemetjes worden gezet.