In liefdevolle herinnering aan Nico Hubens

Soms zwijgt de muziek, maar is het lied nog niet ten einde. De ongespeelde noten blijven zweven in de lucht.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van ons zeer gewaardeerde lid Nico Hubens.

Nico was sinds 1954 lid van onze vereniging. Op 10-jarige leeftijd is hij bij Concordia Obbicht gestart en al snel maakte hij deel uit van het harmonieorkest, waar hij met hart en ziel aan verknocht raakte. Om de toekomst van het orkest te borgen nam hij het initiatief tot de oprichting van het jeugdorkest, waarvan hij ook de dirigent was. Met "zijn jongens en meisjes" wist hij veel muzikale successen te behalen. Concordia Obbicht plukt hier nog steeds de vruchten van. Maar bovenal was hij een gepassioneerd musicus.

Onze vereniging is Nico veel dank verschuldigd. Hij zal voor altijd in onze herinnering blijven.

We wensen alle familieleden en in het bijzonder Marlies, Geraldo en Cecile, Gratiëlla en Frank en zijn kleinkinderen Jarno, Etienne, Guido en Kes heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 25 november om 10.30 uur in de St.-Willibrorduskerk te Obbicht, onder muzikale begeleiding van ons harmonieorkest. De avondwake zal plaatsvinden op vrijdag 24 november om 19.15 uur.