Prestaties jeugd Concordia

Jeugd Concordia Obbicht actief en succesvol, ook in corona-tijd

Op zondag 18 juli jl. sloot de jeugd van Concordia Obbicht, onder een stralend blauwe hemel, een bijzonder seizoen af met het traditionele ‘Kasteelconcert’ op de binnenplaats van kasteel Obbicht. Het was de afgelopen periode niet altijd even gemakkelijk, met alle beperkende maatregelen, om te musiceren of muziekles te volgen. Maar met veel creativiteit zijn de leerlingen, dirigenten, docenten en begeleiders die allen betrokken zijn bij de jeugdopleiding van Concordia Obbicht er toch in geslaagd behoorlijke muzikale vooruitgang te boeken. Dat bleek ook tijdens het afgelopen ‘Kasteelconcert’ bij de uitvoeringen van respectievelijk het samenspelgroepje, voor de aller jongste Concordiaantjes, het jeugdslagwerk ensemble en de jeugdharmonie. Met veel verve en muzikaliteit presenteerden zij een afwisselend concertprogramma.

Vanuit de opleiding hebben afgelopen jaar maar liefst 14 jonge Concordianen deelgenomen aan een officieel muziekexamen. Van hen slaagden er 4 voor HaFa-A, 5 voor HaFa-B en 5 voor HaFa-C. Een trotse voorzitter mocht de bijbehorende diploma’s uitreiken aan de geslaagden en sprak namens de hele Concordia familie de hoop uit dat hun enthousiasme voor het actief beoefenen van blaas- en slagwerkmuziek binnen de vereniging de komende jaren alleen nog maar zal toenemen. 

Een wezenlijk onderdeel van de opleiding van de jeugdige muzikanten is deelnemen aan solistenwedstrijden. Ook op die podia, zowel fysiek als in digitale vorm, heeft de Concordiajeugd uitstekend gepresteerd het afgelopen jaar. Maar liefst 12 jonge Concordianen schreven in voor een solistenwedstrijd onder auspiciën van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen of de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Alle Concordia solisten wisten daar een fraaie eerste prijs te behalen met mooie scores en lovende kritieken. Bij de Limburgse kampioenswedstrijd voor jeugdige slagwerkers wisten zelfs 2 Concordianen Limburgs kampioen te worden.

Concordia Obbicht is dan ook bijzonder trots op haar jeugd en zal blijven inzetten op en investeren in opleiding en muzikale ontwikkeling. Dat kost veel energie, tijd en geld maar dat is het alleszins meer dan waard. Immers actieve muziekbeoefening is een bezigheid voor het leven en heeft bijzondere positieve effecten op zowel de verstandelijke- maar ook de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van jonge mensen.

Ben je na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden, ben je tussen de 7 en 12 jaar en zou je graag meer informatie willen hebben over een muziekopleiding, neem dan contact op met Inge Hubens via inge.hubens@concordiaobbicht.nl . Zij kan meer specifieke informatie verstrekken over de basisopleiding die als naschoolse activiteit wordt georganiseerd via Musaca. Ook voor geïnteresseerden van andere leeftijden die wellicht al een blaas- of slagwerkinstrument bespelen of dit graag zouden willen leren biedt Concordia Obbicht mogelijkheden. Daarover kan ook nadere informatie worden ingewonnen bij Inge Hubens via het eerder genoemde e-mail adres.