Uitslagen donateursloterij

Op zaterdag 18 november jl. heeft de trekking plaatsgevonden van onze jaarlijkse donateursloterij, ten overstaan van oud-notaris mr. John Smits. De uitslagen waren als volgt:

Lotnummer   Prijs   Bedrag
00642           1e        € 250,--
00266           2e       € 150,--
00750           3e       € 100,--
00635           4e       € 50,--
00311            5e       € 25,--

De betreffende prijswinnaars hebben inmiddels de gewonnen prijs in ontvangst genomen. Ons bestuur en onze leden danken u hartelijk voor de deelname aan deze donateursloterij en feliciteren de winnaars met de prijsbepalende loten.