Wijziging kernbestuur Concordia Obbicht

Afgelopen december is tot onze grote schrik onze voorzitter Albert Kijk in de Vegte zwaar getroffen door een hartinfarct. Momenteel is hij bezig met een lang en intensief revalidatietraject. We wensen hem en zijn gezin hierbij heel veel sterkte.

Vanwege de afwezigheid van onze voorzitter heeft het bestuur enkele maatregelen genomen. De voornaamste maatregel is de benoeming van bestuurslid Ruud Jennekens tot vicevoorzitter. Vanuit die functie is Ruud vanaf heden waarnemend voorzitter. Daarnaast is het kernbestuur uitgebreid met de bestuursleden Ron Demandt en Ivo Croes. Tot slot is besloten dat Ivo Croes de functie van waarnemend vicevoorzitter op zich zal nemen ter ondersteuning van de waarnemend voorzitter.

We hopen op deze manier de stabiliteit en continuïteit in de vereniging voor de komende periode te waarborgen. Daarnaast hopen we uiteraard onze voorzitter Albert Kijk in de Vegte op termijn weer actief in onze vereniging te mogen begroeten.