Wereld Muziek Concours 2017

Eén keer in de vier jaar organiseert WMC Kerkrade het bekende internationale festival voor de blaasmuziek, het Wereld Muziek Concours. Concertwedstrijden, mars-, marsparade- en showwedstrijden, een dirigentencursus, een programma voor jeugdorkesten uit alle hoeken van de wereld, een boeiende concertcyclus en een spraakmakend buitenfestival maken van het WMC een topevenement dat in de wereld zijn gelijke niet kent.

Van 6 t/m 30 juli vinden in Kerkrade en Heerlen de concertwedstrijden plaats. Brassbands, slagwerkensembles, harmonie- en fanfareorkesten van over de hele wereld brengen hun muzikale kwaliteiten ten gehore. Ons harmonieorkest is op zondag 16 juli om 19.00 uur aan de beurt.

Gelijktijdig aan het Wereld Muziek Concours organiseert WMC Kerkrade ook de WMC Young Generation waarbij jonge muzikanten uit de hele wereld de ruimte wordt geboden om samen op te trekken, van elkaar te leren en vooral om van verschillende muziekculturen te proeven. Ons harmonieorkest neemt hier eveneens aan deel. Op vrijdag 14 juli wordt samen met de University Wind Orchestra Hungary in schouwburg De Domijnen te Sittard een concert gegeven.

Voor gedetailleerde informatie over alles wat er in het kader van het WMC 2017 wordt georganiseerd, verwijzen wij u naar de website www.wmc.nl.

WMC-optreden harmonieorkest Concordia Obbicht

16 juli 2017 om 19.00

Rodahal, Kerkrade

Voorwoord van onze dirigent

Een kleine vier jaar geleden kreeg ik een telefoontje van Concordia Obbicht met het verzoek het harmonieorkest voor te bereiden op het Maasgouwtoernooi. Wat ik aantrof was een oerdegelijke muziekvereniging met, gezien de leeftijdsopbouw, vele mogelijkheden.

Nadat we elkaar na het Maasgouwtoernooi het “ja-woord” hebben gegeven om samen verder te gaan, wordt met de muziekcommissie een meerjarenplan gemaakt. Het orkest heeft naast een geweldige groep jeugdige, talentvolle muzikanten een grote groep muzikanten die reeds vele jaren in de blaasmuziek hun “toontje” meeblaast. Echter heeft deze groep ook nog nooit actief deelgenomen aan de “moeder der concoursen”, het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Reeds vele jaren kunnen we binnen de blaasmuziekwereld horen: “Gaan jullie naar Kerkrade?” of “Kerkrade! Op dat podium heb ik nog nooit gezeten. Lijkt me een echte uitdaging en bijzondere beleving”.

Een concertconcoursdeelname moest er van komen in 2017. Het was kiezen voor één van de reguliere concertconcoursen of het WMC. Het werd uiteindelijk het laatste. Deelnemen aan het WMC is een zaak van profileren. Zowel als vereniging, alsook met het gekozen concertprogramma. Plat betreden paden bewandelen heeft voor mij nooit zin dus heb ik een poging gedaan om Concordia te overtuigen van een bijzondere compositieopdracht. “Lacrymosa” is een project waarin de akoestische en elektronische klankwereld elkaar ontmoeten en uiteindelijk met elkaar versmelten in één gezamenlijke compositie. Er wordt vanuit vele invalshoeken binnen het orkest en andere geledingen van de vereniging keihard gewerkt aan het welslagen van dit project. Muziekbeleving staat bovenaan: bijzondere momenten voor het collectief en samen werken aan een onvergetelijk moment.

Alex Schillings
Dirigent harmonieorkest Concordia Obbicht

Doelstelling van ons harmonieorkest

Bij het besluit van Concordia Obbicht om met het harmonieorkest deel te nemen aan het WMC is uitgesproken dat het niet slechts gaat om die ene uitvoering, maar dat de weg er naartoe een totaalproject is. Een onderneming die onze muzikanten continu uitdaagt en waarin spraakmakende concerten, workshops, studieweekenden en andere relevante evenementen worden opgenomen, om daarmee het muzikale spectrum van onze leden te verbreden en de sociale cohesie binnen het orkest te versterken.

Daarnaast doen we er alles aan om met het “Project WMC-2017” de blaasmuziek in z’n algemeenheid, en onze vereniging in het bijzonder, op positieve wijze te profileren voor een breed publiek. Op deze manier willen we de bijzondere (muziek)cultuur, waar we in Limburg zo trots op zijn, levend houden.

Repertoire

Inspeelwerk: Musical Apolo

De Spaanse componist Amando Blanquer Ponsoda schreef vele meesterwerken voor groot symfonisch harmonieorkest. Wie kent zijn Concierto para Banda, Glosses II en Entornos niet? Maar ook de traditie van de paso doble was hem als toonkunstenaar niet vreemd. Zo componeerde hij in 1956 op 21-jarige leeftijd de concert-paso doble Musical Apolo, vernoemd naar het Centro Instructivo Musical “Apolo”, sinds 1875 de muziekschool in de Spaanse stad Alcoy ten zuiden van Valencia. De stad ook waar Blanquer in 1935 het levenslicht zag en waar hij als klein jongetje zijn eerste schreden in de muziek maakte als leerling van het CIM “Apolo” en lid van de Banda “Primitiva” d’Alcoy. Met Musical Apolo won Blanquer in 1956 een eerste prijs op het Concurso de Composición de Música Festera d’Alcoy (CCMF). Blanquer zei steevast: “Het harmonieorkest heeft haar eigen kleurenpracht en grootse mogelijkheden zichzelf te zijn zonder enige imitatie van het symfonieorkest”. Deze prachtige paso doble van de Spaanse meester is daar een buitengewoon mooi bewijs van.

Amando Blanquer Ponsoda

Verplicht werk: The Unknown Journey

The Unknown Journey is geschreven in opdracht van de Kwansei Gakuin University Symphony Band (Hisaatsu Kondo – dirigent), ter ere van het 60-jarig bestaan van de Symphony Band en het 125-jarig bestaan van de school in 2014. Op 8 november 2014 is het werk in première gegaan tijdens het 125-jarig bestaansfeest.

Kwansei Gakuin is een Japanse particuliere school die dateert uit 1889 en is gesticht in Kobe door de Amerikaanse zendeling, dominee Walter Russell Lambuth. Met een visie die nog steeds gebaseerd is op christelijke principes, is Kwansei Gakuin nu een uitgebreide en geïntegreerde onderwijsinstelling met een universiteit, junior college, senior high school, middelbare school, basisschool en kleuterschool, verdeeld over zes campussen.

Philip Sparke

Kwansei Gakuin University Symphony Band werd opgericht in 1954 en is daarna uitgegroeid tot een van de beste universiteitsorkesten van Japan. Kwansei Gakuin University Symphony Band heeft reeds meerdere internationale concertreizen verzorgd in Canada, Verenigde Staten, Korea, Singapore en Taiwan.

De componist Philip Sparke heeft de titel “The Unknown Journey” gekozen omdat het werk zijn eigen drijfkracht leek te creëren terwijl het zich ontwikkelde – vanuit een langzaam begin en steeds in een wat hoger tempo. Tegen het slot wordt de muziek geleidelijk getransformeerd tot de laatste maten van Ravel’s La Valse, een compositie die het concept van een onstuitbare drijfkracht perfect karakteriseert.

Keuzewerk: Lacrymosa

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
ludicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus.

O, dat is een dag van tranen,
o, hoe moet de mens zich schamen,
naakt en schuldig voor Gods ogen,
Here, wees om hem bewogen.

* 18e Stanza uit het Dies Irae (Dag des toorns), een latijnse hymne toegeschreven aan de franciscaan Thomas van Celano; vertaling uit het Getijdenboek 1990

Ter gelegenheid van haar voornemen om deel te nemen aan de concertwedstrijden van het Wereld Muziek Concours 2017 in Kerkrade heeft Concordia Obbicht in september 2015 een compositieopdracht verstrekt aan de Nederlandse componist Rob Goorhuis. Het muzikale verhaal achter de nieuwe compositie gaat over het ontstaan en de teloorgang van het leven op aarde. Naast de akoestische compositie van Rob Goorhuis is door de talentvolle Italiaanse componiste Sara Zamboni een op zichzelf staande elektronische compositie gemaakt die een contrapunt vormt met de akoestische compositie.

Rob Goorhuis

Sara Zamboni

De partituur die Rob Goorhuis maakte voor groot harmonieorkest bestaat uit vijf aaneengesloten delen:

Het ontstaan van het leven op aarde en hoe de mens zijn leidende rol binnen de levende wezens op aarde verovert.

De ontwikkeling, door de mens, van werktuigen die in eerste instantie dienstbaar zijn aan het dagelijkse leven en de jacht maar later ook worden toegepast om vermeende vijanden te elimineren. Een ontwikkeling die een verkeerde wending neemt, doordat de mens als ras zich niet in de hand heeft.

De religie, die ontstaat uit de onbeantwoorde levensvragen, troost biedt en houvast, maar meer en meer evenwel een machtsvertoon wordt. Andere religies worden verworpen en bestreden. Deze ontwikkeling gaat van positief naar negatief. Hier klinkt het beroemde Lacrymosa-citaat uit het Requiem van W.A. Mozart, de verklanking van droefheid, die alleen in de kunst een positief gevoel kan opwekken.

De mens vernietigt geleidelijk zijn eigen ras en ook zijn voedingsbodem de aarde. Alle elementen, die de mens in staat zou kunnen stellen om van de aarde een ideale verblijfplaats te maken, worden contraproductief ingezet. Het resultaat is desastreus.

De ondergang van het leven op aarde is een feit zijn. De mens faalt als heerser over zijn planeet. De natuur neemt weer bezit van de aarde.

De elektronische compositie van Sara Zamboni is gebaseerd op een grondige studie van de akoestische partituur en is opgebouwd uit elektronische klanken en instrumentale klanken die in de studio zijn gemodificeerd. In het geheel heeft de elektronische compositie zijn eigen structurele functie met een inleiding, een cadenza en een coda. Daarnaast zoekt de elektronische compositie op interactieve wijze naar uitbreiding met de akoestische klanken van het harmonieorkest. Zo ontstaat er een buitengewoon interessante dialoog tussen twee verschillende klankwerelden die op bepaalde momenten in een innige muzikale verstrengeling met elkaar trachten te versmelten.

Lacrymosa, een dag van tranen. Laat de mensheid het werkelijk zo ver komen? Een thema dat ons ook heden ten dage, met alles wat er in de wereld gebeurt, meer dan ooit bezighoudt.

Agenda met try-outconcerten

Dankwoord sponsoren – Vriendje voor een Tientje

Reeds vele bedrijven en particulieren hebben ons financieel begunstigd voor onze deelname aan het WMC. Wij zijn alle ondernemingen en personen ontzettend dankbaar! Zij maken het namelijk mede mogelijk dat wij als vereniging aan dit soort evenementen kunnen deelnemen.

Als fans van Concordia Obbicht kan iedereen ons harmonieorkest extra steunen door het kopen van een maat van het nieuwe muziekwerk Lacrymosa. Tijdens onze concerten kunt u voor €10,- ons Vriendje voor een Tientje worden en ontvangt u een getekend certificaat met de door u gekozen maat. Op deze manier draagt u bij aan onze WMC-deelname en maakt u er zelfs deel van uit. U kunt een maat kopen tijdens een van onze try-outconcerten of door te mailen naar sponsor@concordiaobbicht.nl.

Nadere informatie

Voor vragen kunt u mailen naar harmonie@concordiaobbicht.nl.