Damescomité

Concordia Obbicht ontvangt al 41 jaar zowel financiële als fysieke steun van een groep vrouwelijke leden en partners van leden van onze vereniging: het Damescomité Concordia Obbicht. De dames zetten zich belangeloos in voor de broodnodige ondersteuning van de vereniging. Dit doen ze enerzijds door het bieden van de helpende hand tijdens verschillende activiteiten van onze vereniging en anderzijds door het organiseren van acties om een financieel steentje bij te dragen. Zo werden in het verleden de concertreizen alsook de concours- en WMC-deelnames royaal bedacht. De dames van Damescomité Concordia Obbicht hopen de vereniging nog lang van dienst te kunnen zijn. Dit kan uiteraard alleen maar met behulp van de vrijwillige medewerking van de leden en de Obbichtse bevolking. Het damescomité, alsook de gehele vereniging, is iedereen dan ook zeer erkentelijk voor de ondersteuning bij de diverse acties. De activiteiten van het damescomité, zoals bijvoorbeeld de speculaasactie in december, zijn in onze agenda opgenomen. Als u de dames tijdens deze activiteiten wilt helpen of vragen hebt dan kunt u mailen naar damescomite@concordiaobbicht.nl.