Samenspelgroepje

Zodra de leerlingen op het door hen gekozen instrument individueel voldoende geoefend hebben, zullen wij hen weer bij elkaar brengen in een samenspelgroepje. Daar leren zij spelenderwijs de eerste beginselen van het muzikale samenspel. In het samenspelgroepje worden ook de leerling-slagwerkers opgenomen. Mocht echter blijken dat er teveel slagwerkers zijn ten opzichte van blazers, dan zal er voor de slagwerkers een apart samenspelgroepje worden geformeerd.

Doorstroming binnen onze vereniging

Deel gaan uitmaken van ons harmonieorkest of het slagwerkensemble is natuurlijk één van de doelen waar wij met onze leerlingen naartoe werken. Echter, alvorens zij bij de grote orkesten van Concordia Obbicht instromen, zullen zij eerst deel gaan uitmaken van de jeugdharmonie of het jeugdensembles/jeugdorkesten. In de regel gebeurt het instromen van de leerlingen in één van de jeugdensembles/jeugdorkesten van onze vereniging na één jaar muziekonderwijs. Leerlingen blijven lid van deze jeugdensembles/jeugdorkesten tot en met 18 jaar. Instromen bij het groot harmonieorkest en het groot slagwerkensemble vindt plaats nadat er drie jaar muziekonderwijs is gevolgd en in goed overleg met de dirigenten.

Vlaggendragers

Verenigingsgeest is een andere belangrijke pijler waar Concordia Obbicht op steunt. Daarom vinden wij het uitermate belangrijk dat onze leerlingen vanaf het allereerste begin vertrouwd raken met de gebruiken en tradities van de vereniging en ook letterlijk het gevoel hebben daar nu zelf ook deel van uit te maken. Wij stimuleren het gevoel om lid te zijn van ons muzikale team door de leerlingen op te nemen in onze vlaggendragersbrigade. Bij een aantal buitenoptredens hebben zij een bijzondere plaats, rondom het verenigingsvaandel, in het hart van het korps en geven zij met hun Concordiavlaggen extra cachet aan onze buitenoptredens.

Sociale activiteiten

Naast de muzikale opleiding/activiteiten zijn er tal van sociale activiteiten waar de jeugd aan kan deelnemen, zoals bijvoorbeeld een jeugdkamp, een middagje zwemmen of een speurtocht. De jeugdcommissie zal alle kinderen tijdig over deze activiteiten informeren en ze hiervoor uitnodigen.