Kosten

Het zal geen geheim zijn dat muzikanten opleiden geld kost. Toch proberen wij op allerlei manieren de kosten van de muziekopleiding zo laag mogelijk te houden. Dat doen we door gebruik te maken van allerlei overheidssubsidies, maar ook door gerichte acties te organiseren en private subsidiënten en sponsoren te zoeken ter ondersteuning van onze jeugdopleiding.

Opleidingsprogramma ‘Kortjakje’ via Musaca (15 lessen van 45 min.)

€ 25,-

Opleidingsprogramma ‘Base’ via Musaca (per maand; 2021)

€ 10,50

Contributie leerling-lid (per jaar; 2020-2021)
Vanaf het moment dat een leerling lid is bij onze vereniging

€ 75,-

Eigen bijdrage lesgeld Myouthic (per jaar; 2020 - 2021)
Vanaf het moment dat wordt gestart met muziekles via Myouthic

€ 270,-

Een instrument krijgt de leerling in bruikleen van de vereniging. Ook de kleding die de leerlingen dragen binnen de jeugdharmonie, het jeugdslagwerkensemble en als vlaggendrager worden door Concordia Obbicht in bruikleen gegeven. Bij instroom in het harmonieorkest of het slagwerkensemble krijgen de leerlingen een uniform inclusief alle toebehoren, behoudens zwarte schoenen en sokken, eveneens in bruikleen van de vereniging.