Opleiding en instrumentkeuze

Nadat de Base-opleiding bij Musaca succesvol is doorlopen en de leerling enthousiast is om zijn muziekopleiding op een instrument voort te zetten bij onze vereniging, gaan wij als volgt te werk:

Myouthic

Het muziekonderwijs via onze vereniging wordt, i.s.m. de gemeente Sittard-Geleen, georganiseerd door ‘Myouthic’. De opleiding wordt verzorgd door professionele docenten die gespecialiseerd zijn in het instrument waarop de leerling muziekonderwijs zal gaan volgen. Lessen vinden één keer per week plaats en duren twintig minuten per leerling. De dag en het tijdstip waarop de les plaatsvindt, wordt aan het begin van elk schooljaar onderling afgesproken tussen de betreffende docent en de leerling/ouders. De lessen worden door ‘Myouthic’ georganiseerd op diverse locaties. In de meeste gevallen zullen onze leerlingen lessen kunnen volgen in de eigen Harmoniezaal aan de Koestraat in Obbicht.

In 2020 en 2021 zijn de navolgende docenten actief voor onze vereniging:

Instrument

Docent

Slagwerk

Etienne Houben

Klarinet

Ger Hubens

Dwarsfluit

Petra Cloosen

Hobo

Marga Janssen

Trompet/Bugel

Henk Haan

Hoorn

Jan Kitzen

Bariton/Tuba/Trombone

Luc Scholtes

Zodra de leerling volgens de docent voldoende gevorderd is, kan hij/zij worden ingeschreven voor een officieel muziekexamen. Daar wordt de opgedane kennis getoetst, zowel theorie alsook praktijk, en ontvangt de leerling bij voldoende scores een diploma/muziekgraad met bijbehorende cijferlijst. Nadere info over Myouthic en alle activiteiten die zij organiseren kunt u vinden op www.myouthic.nl. Uiteraard kunt u ook nadere informatie inwinnen bij onze contactpersonen ‘Jeugd’, Inge Hubens.